Vereniging van Badminton Oefenmeesters (VBO)

De missie van de Vereniging Badminton Oefenmeesters

De V.B.O. wil de leden en aankomende sportleiders binnen Nederland en daarbuiten de mogelijkheid bieden om zich, ieder met zijn/haar eigen plafond, verder te ontwikkelen, door het delen en vergaren van kennis en kunde. Aldus een positieve bijdrage leverend aan het trainersbouwwerk in Nederland en daarbuiten.

De V.B.O. is de aanjager op het gebied van badminton specifieke deskundigheidsbevordering in Nederland en daarbuiten. De V.B.O. tracht dit zo stimulerend mogelijk te doen, door aansprekende topdocenten te selecteren, die met veel enthousiasme de nieuwe ontwikkelingen of vaardigheden doceren. Hierbij rekening houdend met de diverse opleidingsniveaus en fysieke mogelijkheden.

De V.B.O. draagt haar missie uit voor alle gediplomeerde badminton trainers in zowel Nederland als in België. De V.B.O. bestaat uit meer dan 375 actieve badmintontrainers.

 

Licentiewaardige badminton bijscholing

Samen met onze leden organiseren wij licentiewaardige badminton bijscholingen. Een licentiewaardige bijscholing duurt meestal één dag. Het doel is zoveel mogelijk over een specifiek onderwerp te leren. De docent behandelt hierbij zowel de theoretische als praktische aspecten, waarbij de werkvormen op de baan worden toegepast. De dag is verzorgd inclusief lunch en drinken. Na de dag krijgt de deelnemer toegang tot de presentatie van de docent en de bijbehorende beelden.

Uitgangspunt daarbij is dat er vijf bijscholingen per jaar plaats vinden. De zesde bijscholing maakt deel uit van het jaarlijkse bijscholing weekend.